Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych dla Spółki na okres 12 miesięcy.   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ :    Zaproszenie – Opis Przedmiotu Zamówienia)  Formularz Oferty + RODO (pdf)  Formularz Oferty + RODO (word)     Oferty prosimy składać w

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – badanie sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu, Uchwałą nr 2111/IX/21  z dnia 4 października 2021 roku zatwierdziła treść ogłoszenia, kryteria wyboru firmy audytorskiej oraz sposób oceny ofert na badanie: sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok oraz sprawozdania o stanie wykorzystania środków

Czytaj więcej…

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu IX Kadencji

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58 – 306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie koncepcji projektowej pn. „Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250, PN 6,3 MPa – działki objęte granicami WSSE „Invest-Park” Podstrefa Jawor”

  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250, PN 6,3 MPa – działki nr 42/, nr 4/38 i nr 4/25, obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „Invest-Park” Podstrefa Jawor”  

Czytaj więcej…

Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, RPO Opolskiego

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Czytaj więcej…

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu IX Kadencji

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58 – 306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa

Czytaj więcej…

Partnerzy