„ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ: CZĘŚĆ II – LOKALIZACJA JAWORZYNA ŚLĄSKA”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. ogłasza przetarg pn. „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ: CZĘŚĆ II – LOKALIZACJA JAWORZYNA ŚLĄSKA, KTÓRE STANOWI ODRĘBNE POSTĘPOWANIE.”

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 14.12.2021 r

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 14 grudnia 2021 r. na godzinę 10:00, mającej na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 3,7452 ha, składająca się z działek gruntu: nr 12/23  (grunty orne RIVa) o powierzchni 1,5216 ha oraz nr 12/15 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa)  o powierzchni 2,2236 ha, położona w

Czytaj więcej…

Przetarg pisemny ograniczonym na zakup nieruchomości położonej w Podstrefie Dzierżoniów.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

Czytaj więcej…

ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ: CZĘŚĆ I – LOKALIZACJA CHOCICZA MAŁA

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. ogłasza przetarg pn. „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ: CZĘŚĆ I – LOKALIZACJA CHOCICZA MAŁA” Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: WIĘCEJ INFORMACJI

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemny ograniczonym na zakup nieruchomości położonej w Podstrefie Góra

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:   jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie  poniżej (w ramach umowy

Czytaj więcej…

Zaprasza do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym – działka nr 52/31 AM1, Gmina Bierutów

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:   jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”  działając na zlecenie Miasta i Gminy Bierutów, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu

Czytaj więcej…

Cykl webinarów o wyzwaniach i obowiązkach podatników

Bilans 2021 – czyli podatkowe i księgowe zamknięcie roku Cykl webinarów o wyzwaniach i obowiązkach podatników Cykl bezpłatnych seminariów on-line: październik – grudzień 2021 r. Szanowna Pani / Szanowny Panie, powoli zbliżamy się do końca 2021 roku, który obfitował w wiele zmian podatkowych wywołanych również pandemią COVID-19. Aby ułatwić Państwu zamknięcie podatkowe i księgowe roku

Czytaj więcej…

Zakończenie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu IX kadencji

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że: Uchwałą nr 2118/IX/21 Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu na stanowisko Prezesa Zarządu IX kadencji został powołany z dniem 8 listopada 2021 roku Pan Piotr Wojtyczka.  

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych

W nawianiu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych na okres 12 miesięcy, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  „INVEST-PARK” sp. z o.o.  informuje, iż została wybrana oferta złożona przez firmę:   „GEODEZJA” Maciej Mikołajczak Renoma Nieruchomości Basztowa 38/9 58-316 Wałbrzych   Na zaproszenie do składania ofert do siedziby Spółki wpłynęły 2 oferty. Poniżej zestawienie nadania punktacji

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – badanie sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu, Uchwałą nr 2111/IX/21  z dnia 4 października 2021 roku zatwierdziła treść ogłoszenia, kryteria wyboru firmy audytorskiej oraz sposób oceny ofert na badanie: sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok oraz sprawozdania o stanie wykorzystania środków

Czytaj więcej…

Partnerzy