+48 74 664 91 64invest@invest-park.com.pl
×

Wyszukaj w serwisie

Szukaj

Posts on Jan 1970

*** Mieszkania pod wynajem w Świebodzicach - zobacz ofertę ***

Nowe konkursy z „szybkiej ścieżki” – wsparcie przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka.Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Czytaj więcej

Go to Brand – Ogłoszenie o konkursie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Planowany termin naboru wniosków: od 11.02.2020 r. do 11.03.2020 r.

Czytaj więcej

ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO – OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zaprasza Pracodawców do złożenia wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Termin naboru wniosków: od 16.01.2020 r. do 20.01.2020 r.

Czytaj więcej

Perła Polskiej Gospodarki dla WSSE

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, po raz pierwszy w historii swej działalności, otrzymała prestiżową nagrodę Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perła Innowacji. Organizatorem plebiscytu jest Oficyna Wydawnicza Rynek Polski, wydawca anglojęzycznego miesięcznika ekonomicznego „Polish Market”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 10 grudnia 2019 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

2019_12_10_GALA_PERLY_fot_L_Giersz_190
Czytaj więcej

Dofinansowanie projektu badawczego – ogłoszenie o konkursie

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”. Termin naboru wniosków: od 30 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Czytaj więcej

INDUSTRY 4.0 – zaproszenie na Śniadanie Biznesowe

O innowacjach w produkcji powiedziano już bardzo wiele, ale jakie działania naprawdę przynoszą skutek? Skąd pozyskać budżet? Jak zdobyć przewagę, kiedy konkurencja ciągle się rozwija? Odpowiedź na powyższe pytania z pewnością przyniesie udział w śniadaniu biznesowym „Innowacyjna Produkcja, Nowoczesne Technologie & profesjonalizacja Badań i Rozwoju w firmie”, które odbędzie się już 27 listopada we Wrocławskim Parku Technologicznym, przy ul. Muchoborskiej 18.

Banner Wrocław z logotypami ver 3
Czytaj więcej

Aktualne nabory wniosków (RPO WD, PARP, NCBR)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne szkolenie „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się 17 października 2019 roku, od 9.00 do 15.00, w budynku Urzędu Miasta w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, sala 26.

Szczegóły: link

—————————————–

Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW ogłasza konkurs w ramach działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP. Konkurs skierowany jest dla Mikroprzedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Wnioski można składać od 5 listopada 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. Zgłoszenie do projektu odbywa się za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR.
Szczegóły: link

—————————————–

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie do 31 października 2019 r.

Szczegóły:

 

—————————————–

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Konkurs 5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne. Wnioski można składać do 15 listopada 2019 r.

Szczegóły: link

—————————————–

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Konkurs 4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne. Wnioski można składać do 15 listopada 2019 r.

Szczegóły: link

 

 

 

 

Czytaj więcej

Made in Wrocław – czyli {R}Ewolucja w biznesie

Ostatnie 30 lat to prawdziwa {R}Ewolucja w biznesie, w Polsce i we Wrocławiu. Już 17 października 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbędzie się trzecia edycja prestiżowej konferencji biznesowej Made in Wrocław. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” jest partnerem społecznościowym tego wydarzenia.

MiW19_fb_EvenCover
Czytaj więcej

Pożyczki dla JST – ogłoszenie o naborze

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST- PARK” sp. z o.o. ogłasza pierwszy nabór wniosków o udzielenie pożyczki mający na celu wyłonienie podmiotu, który uzyska od WSSE pożyczkę na realizację działań związanych z rozwojem infrastruktury terenów przeznaczonych pod przemysł lub usługi. Nabór jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego z obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o. o.

Czytaj więcej

Wsparcie inwestycji B+R – dofinansowanie projektów (MIiR)

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR.

Czytaj więcej