Specjalista do Departamentu Finansów i Kontroli

Brak opisu obrazka

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” SP. Z O. O.

POSZUKUJE

SPECJALISTY DO DEPARTAMENTU FINANSÓW I KONTROLI

Miejsce pracy: Wałbrzych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – kierunek administracja, prawo, ekonomia,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych
  z powyższymi kierunkami,
 • wysokorozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i wyniku, w tym podejmowania samodzielnych decyzji,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dyspozycyjność i wysoki poziom zaangażowania,
 • gotowość do podejmowania podróży służbowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość pakietu MS Office, w tym umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją kontroli w przedsiębiorstwach.

 

Zakres czynności:

 • opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Obsługi Inwestora, planów kontroli, przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, prowadzących na podstawie zezwolenia i decyzji o wsparciu działalność gospodarczą na terenie WSSE,
 • prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przez ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie kontroli przedsiębiorców,
 • naliczanie opłat administracyjnych i bieżące monitorowanie wpłat Inwestorów, przekazywanie danych do właściwych Departamentów Spółki,
 • prowadzenie spraw dotyczących zmiany, cofnięcia i wygaszenia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE,
 • prowadzenie procedur zamówień lub zakupów realizowanych w zakresie właściwości Departamentu oraz nadzór nad procedurami zamówień i zakupów realizowanymi przez inne Departamenty,
 • kontrola wewnętrzna spółki w zakresie rzetelności, prawidłowości, celowości podejmowanych działań oraz ich zgodności z wewnętrznymi i ogólnoobowiązującymi aktami prawnymi oraz wydawanie w porozumieniu z Zarządem Spółki oraz Departamentem Organizacyjno – Prawnym, wiążących instrukcji w tych sprawach,
 • monitorowanie dostępnych dla Spółki zewnętrznych źródeł finansowania,
  w szczególności funduszy Unii Europejskiej, oraz opracowywanie stosownych dokumentów aplikacyjnych,
 • obsługa czynności kontrolnych organów i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli Spółki.

 

Oferujemy:              

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • udział w ciekawych projektach,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • opiekę medyczną,
 • możliwość udziału w kursie z języka angielskiego,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

 

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aktualnego CV klikając przycisk Aplikuj.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych przekazanych przeze mnie materiałach rekrutacyjnych na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o. o. podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

Partnerzy