+48 74 664 91 64invest@invest-park.com.pl
×

Wyszukaj w serwisie

Szukaj

Przetargi - trwające

*** Mieszkania pod wynajem w Świebodzicach - zobacz ofertę ***

INDUSTRY 4.0 – zaproszenie na Śniadanie Biznesowe

O innowacjach w produkcji powiedziano już bardzo wiele, ale jakie działania naprawdę przynoszą skutek? Skąd pozyskać budżet? Jak zdobyć przewagę, kiedy konkurencja ciągle się rozwija? Odpowiedź na powyższe pytania z pewnością przyniesie udział w śniadaniu biznesowym „Innowacyjna Produkcja, Nowoczesne Technologie & profesjonalizacja Badań i Rozwoju w firmie”, które odbędzie się już 27 listopada we Wrocławskim Parku Technologicznym, przy ul. Muchoborskiej 18.

Banner Wrocław z logotypami ver 3
Czytaj więcej

Aktualne nabory wniosków (RPO WD, PARP, NCBR)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne szkolenie „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się 17 października 2019 roku, od 9.00 do 15.00, w budynku Urzędu Miasta w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, sala 26.

Szczegóły: link

—————————————–

Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW ogłasza konkurs w ramach działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP. Konkurs skierowany jest dla Mikroprzedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Wnioski można składać od 5 listopada 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. Zgłoszenie do projektu odbywa się za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR.
Szczegóły: link

—————————————–

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie do 31 października 2019 r.

Szczegóły:

 

—————————————–

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Konkurs 5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne. Wnioski można składać do 15 listopada 2019 r.

Szczegóły: link

—————————————–

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Konkurs 4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne. Wnioski można składać do 15 listopada 2019 r.

Szczegóły: link

 

 

 

 

Czytaj więcej

Made in Wrocław – czyli {R}Ewolucja w biznesie

Ostatnie 30 lat to prawdziwa {R}Ewolucja w biznesie, w Polsce i we Wrocławiu. Już 17 października 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbędzie się trzecia edycja prestiżowej konferencji biznesowej Made in Wrocław. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” jest partnerem społecznościowym tego wydarzenia.

MiW19_fb_EvenCover
Czytaj więcej

Pożyczki dla JST – ogłoszenie o naborze

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST- PARK” sp. z o.o. ogłasza pierwszy nabór wniosków o udzielenie pożyczki mający na celu wyłonienie podmiotu, który uzyska od WSSE pożyczkę na realizację działań związanych z rozwojem infrastruktury terenów przeznaczonych pod przemysł lub usługi. Nabór jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego z obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o. o.

Czytaj więcej

Wsparcie inwestycji B+R – dofinansowanie projektów (MIiR)

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR.

Czytaj więcej

Toyota podwoi produkcję elektrycznych napędów do hybryd

Toyota w Wałbrzychu rozpocznie produkcję kolejnej elektrycznej przekładni (e-CVT – electronic continuously variable transmission) do niskoemisyjnych napędów hybrydowych.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w wałbrzyskiej fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland
Czytaj więcej

Nabór wniosków – dofinansowanie B+R (NCBR)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Czytaj więcej

Wyniki postępowania kwalifikacyjne na Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. VIII kadencji

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powoła z dniem 18 lipca 2019 roku Piotra Sosińskiego na Prezesa Zarządu VIII Kadencji oraz Kamila Zielińskiego na Wiceprezesa Zarządu VIII Kadencji Spółki Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Łącznie w dwóch postępowaniach wzięło udział pięciu kandydatów.

Czytaj więcej

Nowe postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. VIII kadencji

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust.2 Umowy spółki oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej 1844/IX/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku ogłasza ponowne postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o.

Czytaj więcej

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i Wiceprezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. VIII kadencji

Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” uchwałą nr 1841/IX/19 z dnia 28.06.2019 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o. ogłoszone dnia 7.06.2019 r. bez wyboru kandydata.

Czytaj więcej