Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2021 – 2022 – Jawor– Powiat Jaworski (Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3-Jawor).

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod cele rolnicze, zlokalizowanej w miejscowości Jawor – Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3-Jawor (woj. Dolnośląskie, pow. jaworski).

Czytaj więcej…

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 20.07.2021 r.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 20 lipca 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6435 ha, składającą się z działek gruntu o nr 4/2 (grunty orne RIIIa, RIIIb,

Czytaj więcej…

Wałbrzyska Strefa z najlepszym wynikiem od 7 lat!

Blisko 3000 nowych miejsc pracy oraz ponad 3,5 mld złotych nakładów inwestycyjnych – oto wyniki Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w pierwszym półroczu 2021 roku. To najlepsze wskaźniki spółki od 2014 roku.  

Czytaj więcej…

Przetarg – Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, dwustopniowym na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu 4/6, 4/14, 4/15, 4/13, 6/1, 3 (obręb

Czytaj więcej…

REGULAMIN KONKURSU Żołnierze Wyklęci – życie wypełnione Polską. Obraz bohaterów moimi oczami

  REGULAMIN KONKURSU    Postanowienia ogólne § 1. Konkurs odbywa się w ramach akcji „Bieg Tropem Wilczym”. Celem konkursu jest promowanie i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży historii polskiej, umacnianie więzi z historią Polski. W ramach konkursu „Żołnierze Wyklęci – życie wypełnione Polską. Obraz bohaterów moimi oczami” (zwanego dalej „Konkursem”) zostaną wyłonione najlepsze z prac

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa systemu odwodnienia dla zakresu kolektora B oraz zjazdu z drogi gminnej ul. G. Daimlera w Jaworze (DSAG S3-Jawor).

ROZTRZYGNIĘCIE W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa systemu odwodnienia dla zakresu kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych), związanego z systemem odwodnienia terenu o pow. ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) oraz

Czytaj więcej…

Partnerzy