Oświadczenie Prezesa Zarządu Artura Siennickiego

Drodzy Państwo, z dużym zaangażowaniem podjąłem się zarządzania Spółką WSSE „INVEST-PARK”. Od pierwszego dnia pracy podszedłem do niej z wielkim profesjonalizmem. Przez ostatnie miesiące pracy udowodniliśmy, że zarządzamy terenami o ogromnym potencjale inwestycyjnym i możemy zachęcić do realizowania inwestycji największe globalne firmy. W kontekście odbudowy kraju po pandemii niezwykle istotne są nowe inwestycje, które z

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym – działka nr 9/2, gmina Szczawno-Zdrój.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym – działka nr 10/9, gmina Szczawno-Zdrój.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

Czytaj więcej…

Eksport w czerwcu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2021 wyniósł 23 680  mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w maju o 4,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 23,9%. Wielkość eksportu w lipcu będzie,

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2021 – 2022 – Jawor– Powiat Jaworski (Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3-Jawor).

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod cele rolnicze, zlokalizowanej w miejscowości Jawor – Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3-Jawor (woj. Dolnośląskie, pow. jaworski).

Czytaj więcej…

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 20.07.2021 r.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 20 lipca 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6435 ha, składającą się z działek gruntu o nr 4/2 (grunty orne RIIIa, RIIIb,

Czytaj więcej…

Przetarg – Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, dwustopniowym na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu 4/6, 4/14, 4/15, 4/13, 6/1, 3 (obręb

Czytaj więcej…

Partnerzy