WSSE z nową inwestycją

Ponad 100 mln złotych zainwestuje spółka Robert Bosch w rozbudowę podwrocławskiej fabryki. To pierwsza decyzja wydana w tym roku przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Czytaj więcej…

Oświadczenie WSSE “INVEST-PARK” Sp. z o.o. – 03.02.2021 r.

OŚWIADCZENIE Nawiązując do medialnych doniesień dotyczących Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o., informujemy, że opisane w mediach zdarzenia miały miejsce ponad rok temu, w styczniu 2020 r. i nie wydarzyły się w siedzibie Spółki. WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zareagowała na publikację powołując komisję ds. mobbingu, która po analizie materiału dowodowego stwierdziła, iż:

Czytaj więcej…

Rozstrzygnięcie przetargu wyznaczonego na dzień 18.02.2021 r. (Bolesławiec)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu  18 lutego 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 18 lutego 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,9903 ha, składającej się z działki gruntu o nr 67/61 (grunty orne RV)  o powierzchni

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – wycinka drzew i krzewów (Września)

ROZSTRZYGNIĘCIE: W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usługi pn. „wycinka drzew i krzewów na nieruchomości będącej własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. tj. na działkach nr 46/3 i nr 48/20, obręb Chocicza Mała, gmina Września, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie.” informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Czytaj więcej…

Oświadczenie WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – 26.01.2021 r.

Oświadczenie Oświadczamy, że w dniu 26 stycznia 2021 roku, w związku z domniemaniem występowania w Spółce nieetycznych zachowań, osoby bezpośrednio związane ze sprawą, złożyły wyjaśnienia przed powołaną komisją ds. mobbingu.  Zebrany materiał będzie niezwłocznie poddany analizie prawnej pod kątem występowania ewentualnych naruszeń. WSSE „ INVEST-PARK” sp. o.o.

Czytaj więcej…

Oświadczenie WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o.

Oświadczenie W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieetycznych działań jakie mogły występować w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, oświadczamy, że wiedzę o mogących występować naruszeniach uzyskaliśmy z informacji medialnych. Do chwili wydania niniejszego oświadczenia, pracownik Spółki, którego dotyczyły materiały prasowe, nie dokonał zgłoszenia w oparciu o obowiązujące w Spółce

Czytaj więcej…

Gazela Biznesu dla Gpi Poland po raz pierwszy!

Od dziś słowo gazela nabiera w Gpi Poland innego znaczenia. Firma, działająca w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej “INVEST-PARK” w Skarbimierzu znalazła się w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej…

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór wykonawcy usług ochrony mienia, utrzymania czystości i utrzymania zieleni w obiektach spółki

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na usługi ochrony mienia, utrzymania czystości i utrzymania zieleni w obiektach WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  „INVEST-PARK” sp. z o.o.  informuje, iż została wybrana oferta złożona przez: Ekotrade Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Na tym postępowanie zakończono.   Treść

Czytaj więcej…

Zakończenie naboru na stanowisko Wiceprezesa Zarządu IX Kadencji

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że: Rada Nadzorcza WSSE “INVEST-PARK” uchwałą z dnia 2 grudnia 2020, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołuje Pana dra inż. Pawła Kurtasza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Czytaj więcej…

Partnerzy