Krzysztof Drynda wiceprezes WSSE wręcza list gratulacyjny Jesperowi Kirkeby Hansenowi dyrektorowi generalnemu Skamol

Partners