Zestawienie inicjatyw wspartych przez WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w 2020 roku

Partners