Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Partners