2017.02.02 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – ochrona fizyczna i techniczna osób i mienia oraz usługi porządkowe /SSE/

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia Wykonawcy na ochronę fizyczną i techniczną osób i mienia oraz usługi porządkowe wybrano firmę:  MARKONI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Wrocławska 50, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000489246; kapitał zakładowy 2.390.000,00 zł, NIP: 8842749429, REGON: 02231030.

Partnerzy