Przykłady obliczania pomocy publicznej

Na wysokość pomocy publicznej ma wpływ lokalizacja inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa.

wielkość przedsiębiorstwa województwo

opolskie

województwo

dolnośląskie

(z wyłączeniem miasta Wrocław)

wielkopolskie

(z wyłączeniem powiatów śremskiego i średzkiego)

województwo

dolnośląskie

miasto Wrocław

wielkopolskie –

powiaty śremski i średzki

duże do 40 % do 25 % do 20 %
średnie do 50 % do 35 % do 30 %
małe i mikro do 60 % do 45 % do 40 %

 

Przykład nr 1

Wielkość przedsiębiorstwa: małe

Lokalizacja: województwo opolskie, powiat nyski, gmina Nysa
Kryterium ilościowe: 500.000 PLN

 

Wydatki inwestycyjne:

Grunt 200.000 PLN
Maszyny, urządzenia: 300.000 PLN
Budynki, budowle: 300.000 PLN

 

Całkowity koszt nowej inwestycji:  800.000 PLN

Intensywność pomocy publicznej:   60%

Wyliczenie wysokości pomocy publicznej:
całkowity koszt nowej inwestycji x intensywność pomocy = 800.000 PLN x 60% = 480.000 PLN

480.000 PLN to wartość pomocy publicznej, czyli wartość niezapłaconego podatku dochodowego

Stawka podatku dochodowego = 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 480.000 PLN  / 19% =  2 526 3185,79 PLN

Przykład nr 2

Wielkość przedsiębiorstwa: średnie

Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Rawicz

Kryterium ilościowe: 10.000.000 PLN

 

Wydatki inwestycyjne:

Grunt: 3.500.000 PLN
Maszyny, urządzenia: 1.700.000 PLN
Budynki, budowle: 5.000.000 PLN

 

Całkowity koszt nowej inwestycji:   10.200.000 PLN

Intensywność pomocy publicznej:    35%

 

Wyliczenie wysokości pomocy publicznej:

Całkowity koszt nowej inwestycji x intensywność pomocy = 10.200.000 PLN x 35% = 3.570.000 PLN

 

3.570.000 PLN to wartość pomocy publicznej, czyli wartość niezapłaconego podatku dochodowego.

Stawka podatku dochodowego = 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 3.570.000 PLN  / 19% = 18.789.473,68 PLN

 

Przykład nr 3

Wielkość przedsiębiorstwa: duże

Lokalizacja: województwo dolnośląskie, Miasto Wrocław

Kryterium ilościowe: 100.000.000 PLN

 

Wydatki inwestycyjne:

Grunt: 30.000.000 PLN
Maszyny, urządzenia: 40.000.000 PLN
Budynki, budowle: 50.000.000 PLN

 

Całkowity koszt nowej inwestycji:   120.000.000 PLN

Intensywność pomocy publicznej:    20%

 

Wyliczenie wysokości pomocy publicznej:

Całkowity koszt nowej inwestycji x intensywność pomocy = 120.000.000 PLN x 20% = 24.000.000 PLN

 

24.000.000 PLN to wartość pomocy publicznej, czyli wartość niezapłaconego podatku dochodowego.

Stawka podatku dochodowego = 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 24.000.000 PLN  / 19% = 126.315.789,47 PLN

 

 

Duży projekt inwestycyjny

Duży projekt inwestycyjny to nowa inwestycja, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

 

W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

 

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

 

Przykład

Wielkość przedsiębiorstwa:  duże
Lokalizacja: województwo wielkopolskie, Miasto Leszno
Kryterium ilościowe: 100.000.000 PLN

 

Wydatki inwestycyjne:

Grunt: 5 000 000 EUR
Maszyny, urządzenia: 85 000 000 EUR
Budynki, budowle 10 000 000 EUR
 

Całkowity koszt nowej inwestycji:                       100 000 000 EUR

Intensywność pomocy publicznej:                                                25%

 

Wyliczenie wysokości pomocy publicznej:

Zgodnie ze wzorem dla dużych projektów inwestycyjnych:

25% (50 000 000 EUR + 0,5 x 50 000 000 EUR + 0 x 5 000 000 EUR) = 75 000 000 EUR x 25% = 18 750 000 EUR

 

18 750 000 EUR to wartość pomocy publicznej, czyli wartość niezapłaconego podatku dochodowego

Stawka podatku dochodowego = 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 18 750 000 EUR / 19% = 98 684 210,53 EUR

Jeśli przedsiębiorca na projekt inwestycyjny o kosztach przekraczających 100 mln euro  chciałby uzyskać pomoc wyższą, niż wynikająca z powyższego wzoru, musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty