Uzyskaj wsparcie

Zadania: Pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych lokowaniem działalności na terenie Strefy; kształtowanie i promocja oferty inwestycyjnej Spółki; prowadzenie negocjacji dotyczących nieruchomości, przygotowanie i prowadzenie procedur przetargów na sprzedaż nieruchomości; organizacja i współorganizacja spotkań, konferencji i warsztatów promujących Spółkę i Inwestorów; współpraca z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi; koordynowanie działań związanych z udziałem Spółki w stowarzyszeniach pracodawców lub przedsiębiorców, targach branżowych, konferencjach, misjach zagranicznych; współpraca z PAIH, samorządami oraz innymi instytucjami w zakresie promocji oferty inwestycyjnej.

Departament Sprzedaży i Rozwoju Biznesu:

drb@invest-park.com.pl

tel. + 48 74 664 91 54

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty