Sponsoring

Zasady polityki sponsoringowej i dotyczącej darowizn:

Wnioski do pobrania (format edytowalny):


Rozstrzygnięcia:

2024 rok

2023 rok

Ostateczny termin składania wniosków o sponsoring lub darowiznę w 2023 roku

Departament Komunikacji i CSR informuje, że ostateczny termin składania wniosków o sponsoring lub darowiznę w bieżącym roku mija 31 października 2023 roku. Wnioski, które wpłyną po ustalonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do rozpatrzenia. Następny nabór wniosków o sponsoring lub darowiznę rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2024 roku.

2022 rok

Ostateczny termin składania wniosków o sponsoring lub darowiznę w 2022 roku

Departament Komunikacji i CSR informuje, że ostateczny termin składania wniosków o sponsoring lub darowiznę w bieżącym roku mija 20 listopada 2022 roku. Wnioski, które wpłyną po ustalonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do rozpatrzenia. Następny nabór wniosków o sponsoring lub darowiznę rozpocznie się 1 stycznia 2023 roku.

2021 rok

Szczegółowe informacje:
Departament Komunikacji i CSR
dk@invest-park.com.pl


Zestawienie Inicjatyw Wspartych Przez WSSE „INVEST PARK” Sp. z o.o. w 2020 Roku

Zestawienie Inicjatyw Wspartych Przez WSSE „INVEST PARK” Sp. z o.o. w 2019 Roku

Partnerzy