Sponsoring

Zasady polityki sponsoringowej i dotyczącej darowizn:

Wnioski do pobrania (format edytowalny):

 

III najważniejsze kroki procesu decyzyjnego (zmiany od 2 marca 2021 roku)

 

Krok I – TERMINY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW OKRES ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
16.12 – 15.03 16.03 – 31.03
16.03 – 15.06 16.06 – 30.06
16.06 – 15.09 16.09 – 30.09
16.09 – 25.11 26.11 – 10.12

 

Krok II – PROCES ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Wnioski są analizowane, oceniane i rekomendowane Zarządowi Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. przez powołaną do tego niezależną, przedmiotową Komisję.

Krok III – PODJĘCIE DECYZJI

Zarząd podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia i jego wielkości w formie uchwały, zgodnie z obowiązującą reprezentacją, po otrzymaniu analizy, oceny i rekomendacji Komisji oceniającej wnioski.                                                                    

Rozstrzygnięcia:

Szczegółowe informacje:

Departament Komunikacji i Marketingu

********

Zestawienie Inicjatyw Wspartych Przez WSSE „INVEST PARK” Sp. z o.o. w 2020 Roku

Zestawienie Inicjatyw Wspartych Przez WSSE „INVEST PARK” Sp. z o.o. w 2019 Roku

Partnerzy