Sponsoring

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. wspiera jako sponsor/darczyńca przedsięwzięcia z następujących zakresów:

 • bezpieczeństwo,
 • edukacja i nauka,
 • kultura i sztuka,
 • ochrona środowiska (eko-działania),
 • turystyka,
 • społeczny (rodzinny),
 • sport,
 • szkolnictwo branżowe/techniczne i przedsiębiorczość,
 • zdrowie,

Wnioskodawcami mogą być: podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, organizacje non-profit, organizacje pożytku publicznego, organizacje rządowe i pozarządowe, realizujące działania na terenie co najmniej jednego z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego lub lubuskiego.

Wnioskodawca powinien złożyć do siedziby WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. (ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych) komplet dokumentów składający się z:

 • Wniosku o sponsorowanie (Wzór wniosku sponsorskiego),
 • Szczegółowego opisu przedsięwzięcia, z zaznaczeniem jaki pożytek publiczny dana inicjatywa przyniesie.

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. rozpatruje wnioski o sponsorowanie cztery razy w roku na koniec każdego kwartału.

Składanie wniosków oraz szczegółowe informacje:

Radosław Łosiński,
tel. +48 74 664 91 74

 


Dokumenty do pobrania:

Partnerzy