Zarząd

Skład Zarządu Spółki:


Pawel Kurtasz_squer

dr inż. Paweł Kurtasz, Wiceprezes Zarządu, Doktor nauk technicznych, doktorat na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w dyscyplinie Elektrotechnika. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA), ukończonych z wyróżnieniem. Były prezes INVEST-PARK DEVELOPMENT – spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współzałożyciel oraz były prezes spółki zajmującej się systemami bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i drogowym. Prywatnie pasjonat lotnictwa, szybownictwa i trekkingu.

 

Zasady reprezentacji:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Szczegółowe kompetencje Zarządu określa umowa spółki.

Partnerzy