Zarząd

Skład Zarządu Spółki:

PiotrSosinski_StronaWWW

dr Piotr Sosiński, Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych. Jako radca prawny prowadził obsługę spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Był wiceprezydentem Wałbrzycha i radnym Województwa Dolnośląskiego. Odbył stypendia naukowe fundacji KAAD w Monachium i Bonn. Kierował spółką giełdową Interferie SA.

 

KamilZielinski_stronaWWW


Kamil Zieliński, Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia ekonomista i analityk. Prowadził firmę consultingową w zakresie doradztwa gospodarczego, projektów inwestycyjnych oraz strategii rozwojowych. Kierował administracją rządową w województwie, jako Wicewojewoda Dolnośląski w latach 2015-2019. Współtworzył i realizował projekty finansowane ze środków publicznych – krajowych, jak i europejskich. Inicjował działalność wielu organizacji non profit w całej Polsce, działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i walki z wykluczeniem społecznym. Wykładowca, szkoleniowiec i trener.Szczęśliwy tato trójki dzieci i fan motorsportu.

 

Krzysztof Drynda Wiceprezes WSSE
Krzysztof Drynda, Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Od 2016 roku członek zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Były doradca ministra ds. gospodarki. W przeszłości związany z sektorem finansowym, prowadził także własną działalność gospodarczą w tym obszarze. Aktywny działacz organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego miasta Opole. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Pasjonat gór oraz podróży.

 

Zasady reprezentacji:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Szczegółowe kompetencje Zarządu określa umowa spółki.

Partnerzy