×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Zarząd

Skład Zarządu Spółki:

Maciej Badora – Prezes Zarządu

Michał Szukała – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Drynda – Wiceprezes Zarządu

Zasady reprezentacji:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Kompetencje Zarządu:

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

1) ustalenie regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,

2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,

3) ustalenie regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej, zatwierdzanego przez Ministra Gospodarki,

4) tworzenie i likwidacja oddziałów,

5) powołanie prokurenta,

6) zaciąganie kredytów i pożyczek,

7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,

9) zbywanie i nabywanie środków trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 36 ust. 1 pkt 14 i 15 ,

10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-20 14:11:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-20 14:11:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 1176
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Modyfikacja: 2016-12-20 13:59:16 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-12-20 13:43:19 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-03-03 10:32:47 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-09 15:26:21 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-09 15:22:57 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-09 15:11:13 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-09 13:47:26 przez Maciej Wójcik
  • Utworzono: 2014-12-21 21:37:23 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: