Przetargi / zamówienia

Zaproszenie do przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na 22.11.2023 r. (Gmina Nysa) / an invitation to the limited written tender scheduled on November 22nd, 2023 (Nysa Commune)

  Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 22 listopada 2023 r. („Komisja”), mającego na celu wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 3,5094 ha, składającą się z działki

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 21.11.2023 r. / Invitation to an auction scheduled on November 21st, 2023.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 21 listopada 2023 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 21 listopada 2023 r. („Komisja”), mającego na celu wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 28,5371 ha, składającą się z działki gruntu nr 36/5

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na 21.12.2023 r. (Gmina Brzeg) / an invitation to the limited written tender scheduled on December 21st, 2023 (Brzeg Commune)

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na 21.12.2023 r. (Gmina Brzeg) / an invitation to the limited written tender scheduled on December 21st, 2023 (Brzeg Commune)   WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 28.11.2023 r. – nieruchomość w Brzegu, województwo opolskie / Invitation to an auction scheduled on November 28th , 2023 – real property in Brzeg, Opolskie Voivodeship

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji,  mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 15,6093 ha, stanowiąca działkę nr 1003 (użytki: Ba-tereny przemysłowe, Bp – zurbanizowane

Czytaj więcej…

Ogłoszenie O Przetargu Szczawno Zdrój 9 2 I 10 9

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.

Czytaj więcej…

Przetarg pisemny ograniczony – Dobromierz dz. 326/31

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 21 lipca 2023 na sprzedaż Nieruchomości w Dobromierzu Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że w dniu 21 lipca 2023 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 21 lipca 2023 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert na przetarg: „Dostawa i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17”.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym jednostopniowym nieograniczonym, w celu wyłonienia wykonawcy dla zamówienia pn.:   „Dostawa i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu

Czytaj więcej…

„Przetarg – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” oraz ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, jednostopniowym na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” –

Czytaj więcej…

,,Wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” zadania pn. ,,Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.” SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH: 1. Specyfikacja

Czytaj więcej…

,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.”

  W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o., informujemy o udzieleniu zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy tj.: CT ALFA Sp. z o.o. Sikorskiego 9 66-200 Świebodzin   Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.  Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i

Czytaj więcej…

Partnerzy