Przetargi / zamówienia

Przetarg ograniczony – nieruchomość w gminie Września (Chocicza Mała)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym   mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – inspektor nadzoru inwestorskiego odwodnienie we Wrześni

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa systemu odwodnienia zaprojektowanego dla terenu o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo: IC-L

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert: przeprowadzenie badania oczekiwań i satysfakcji przedsiębiorców

w związku z zakończeniem postępowania informujemy, że Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK” sp. z o.o. dokonał wyboru Konsorcjum Flow sp. z o.o. oraz behave Devs Rafał Muda jako wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu badania oczekiwań i satysfakcji przedsiębiorców prowadzących działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej “INVEST-PARK”.   Treść postępowania: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Czytaj więcej…

Przetarg – droga wewnętrzna wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą (Bolesławiec)

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowo-aranżacyjnych pomieszczeń biurowych w Opolu

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że zakończyła procedurę zakupową w związku z brakiem ofert. ————————————————————————— Treść postępowania: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo-aranżacyjnych w pomieszczeniach biurowych 2.5P i 2.6P

Czytaj więcej…

Dzierżawa gruntu – Żarów

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Żarowie, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż została złożona 1 oferta przez: P. Piotr Skoczyński W świetle powyższego, na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez : Pana Piotra Skoczyńskiego Załącznik – Tabela

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych dla WSSE “INVEST-PARK”

W nawianiu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych na okres 12 miesięcy, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  „INVEST-PARK” sp. z o.o.  informuje, iż została wybrana oferta złożona przez firmę:   „GEODEZJA” Maciej Mikołajczak Renoma Nieruchomości ul. Basztowa 38/9 58-316 Wałbrzych   Na zaproszenie do składania ofert do siedziby wpłynęła jedna oferta ww. firmy. Wszelkie dodatkowe

Czytaj więcej…

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym (V) – zakup nieruchomości przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego przetargu mającego na celu sprzedaż: a)       prawa użytkowania  wieczystego (do dnia 03.04.2091 r.) nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 311/4 o powierzchni 0,1406 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SW1W/00042213/1; b)      budynku handlowo-usługowego, dwukondygnacyjnego,

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 26.08.2020. – Dzierżoniów

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 26 sierpnia 2020 r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 3,2056 ha, składającą się z działki gruntu nr 26/1 o powierzchni 3,2056 ha (grunty orne

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa – Dobromierz

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Dobromierzu, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż zostało złożonych 6 ofert przez: Kacper Całka Bogumił Wieszewski Zbigniew Bujak Aleksandra Krosnowska Indywidualne Gospodarstwo Rolne Biernat Ireneusz Monika Figurak Na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, poniżej została przedstawiona lista oferentów

Czytaj więcej…

Partnerzy