Razem dla szkolnictwa i gospodarki

Utworzenie Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wyróżnienie współpracujących ze sobą szkół zawodowych i przedsiębiorców, będzie głównym celem konferencji w Bolesławcu.W spotkaniu wezmą udział między innymi: Joanna Kluzik – Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej, Ilona Antoniszyn – Klik, Wiceminister Gospodarki oraz prezesi trzech specjalnych stref ekonomicznych.

Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” powołany zostanie przez blisko 60 podmiotów. Będą wśród nich, firmy, starostwa powiatowe oraz szkoły zawodowe, w większości z Dolnego Śląska. Jego głównym założeniem będzie dostosowanie kształcenia do potrzeb przedsiębiorców. Klaster Edukacyjny promować ma również szkolnictwo zawodowe, ułatwić prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności oraz zwiększyć dostępność praktyk i staży. Celem nadrzędnym jest stworzenie systemu dualnego, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkołach, natomiast praktyka, w konkretnych zakładach pracy. Kluczem do sukcesu jest współpraca między szkołami, przedsiębiorcami oraz odpowiednimi resortami. Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki zawarte zostało porozumienie w zakresie kształcenia zawodowego między Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Skarbu Państwa.

Podczas konferencji w Bolesławcu za dobre praktyki we współpracy zostaną docenieni przedsiębiorcy oraz szkoły zawodowe. Otrzymają oni dyplomy oraz statuetki przekazane przez Ministerstwo Gospodarki. Nauczyciele i uczniowie placówek zostaną z kolei wyróżnieni przez trzy specjalne strefy ekonomiczne: Wałbrzyską, Legnicką oraz Kamiennogórską.

O tym jak przystosować szkolnictwo zawodowe do potrzeb gospodarki dyskutować będą: Ilona Antoniszyn – Klik, Joanna Kluzik – Rostkowska oraz Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Pozytywne przykłady współpracy szkół i przedsiębiorców zaprezentują przedstawiciele firm działających w wałbrzyskiej strefie oraz dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.
Konferencja „Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki” odbędzie się 9 lutego w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki zawarte zostało porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Skarbu Państwa o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.
Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki zawarte zostało porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Skarbu Państwa o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.Na zdjęciu od lewej: wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, wiceminister skarbu państwa Rafał Baniak oraz wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn – Klik

 

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty