Nowy szef „INVEST-PARK” w Opolu

Bliska współpraca z lokalnymi samorządami oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, a także zaangażowanie w rozwój dwóch głównych gałęzi przemysłu w województwie – to priorytety nowego kierownika Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Opolu, Kamila Goździka. Szef biura zamiejscowego uważa, że w ten sposób uda się przyciągnąć w rejon kolejnych inwestorów oraz przekonać obecnych do reinwestycji. Zaowocuje to stworzeniem nowych miejsc pracy.

Kamil Goździk  - kierownik WSSE w Opolu

Kamil Goździk zastąpił na tym stanowisku Grzegorza Sawickiego – obecnie wicemarszałka województwa opolskiego. Ma za sobą 10-letnie doświadczenie w Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie pracował najpierw jako specjalista do spraw ewidencji danych, by w końcu objąć stanowisko zastępcy kierownika zajmującego się sprzedażą gruntów.

– Dzięki pracy w Agencji Nieruchomości Rolnych na m.in. stanowisku odpowiedzialnym za promocję gruntów oraz dzięki uczestnictwu w unijnym projekcie „Profesjonalna Obsługa Inwestora” nabrałem doświadczenia w kontaktach z przedsiębiorcami. Poznałem również lokalnych włodarzy oraz instytucje wspierające rozwój regionu. Zamierzam kontynuować tę współpracę, aby lepiej wykorzystać potencjał Opolszczyzny – podkreśla Kamil Goździk.

Kierownikowi nie obce są również tereny inwestycyjne objęte Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

– Urodziłem się w Nysie, mieszkałem w Otmuchowie, studiowałem oraz jestem zawodowo związany z Opolem. Można więc powiedzieć, że znam ten rejon jak własną kieszeń – przyznaje.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje w województwie opolskim ponad 487 ha terenu. Ponad połowa tej powierzchni wciąż pozostaje do dyspozycji przyszłych inwestorów. W ministerstwie złożony został wniosek o włączenie kolejnych 110 ha w miejscowości Dąbrowa. O objęcie statusem strefy stara się także gmina Głubczyce.

– W ostatnich latach obserwujemy powrót pierwotnej gałęzi przemysłu związanej z Opolszczyzną, przetwórstwem rolno – spożywczym. Dynamicznie rozwija się również motoryzacja. Bliskość czeskiej granicy oraz połączenie autostradowe z Niemcami czynią ten region jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Otwarcie Parku Naukowo – Technologicznego daje z kolei szanse na rozwój branż innowacyjnych – wymienia Kamil Goździk.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców oraz zalety województwa mogą wkrótce zaprocentować kolejnymi inwestycjami. Biuro zamiejscowe WSSE „INVEST-PARK” w Opolu mieści się przy ulicy Horoszkiewicza 6.

Partnerzy