Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 28 czerwca 2014 r. (Podstrefa Kościan)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuję, że w dniu 28 czerwca 2014 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2014 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.
Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę Suer Polska sp. z o.o., Bonikowo, ul. Dworcowa 17, 64-000 Kościan.
Uchwałą Nr 1226/VII/14 z dnia 30.06.2014 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK”
sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Suer Polska sp. z o.o., Bonikowo, ul. Dworcowa 17, 64-000 Kościan, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty