Zezwolenie dla Great Maple Company sp. z o.o.

30 czerwca 2014 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Szprotawa wydano dla Great Maple Company sp. z o.o.

Firma będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji folii polipropylenowej do pakowania wyrobów konsumpcyjnych, do laminowania oraz etykiet. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 110 mln złotych oraz zatrudnienie co najmniej 70 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2017 r.

Partnerzy