Zezwolenie dla „Marmorin B&J” sp. z o.o.

26 czerwca 2014 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Szprotawa wydano dla „Marmorin B&J” sp. z o.o.

Firma będzie prowadzić działalność polegającą na uruchomieniu produkcji wyrobów sanitarnych w oparciu o innowacyjną technologię z wykorzystaniem tworzywa poliestrowego. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20 mln złotych oraz zatrudnienie co najmniej 80 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.08.2018 r.

Partnerzy