Zezwolenie dla Miranda 4 sp. z o.o. w organizacji

30 czerwca 2014 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Kłodzko wydano dla Miranda 4 sp. z o.o. w organizacji

Firma będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji wyrobów z tkanin i dzianin. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 3,2 mln złotych oraz dodatkowo zatrudnienie co najmniej 10 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2019 r.

Partnerzy