Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy projektu budowlanego makroniwelacji działek gruntu w obrębie WSSE „INVEST-PARK” – podstrefa Września.

Uchwałą nr 3896/14 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zaakceptowano prace komisji i wyrażono zgodę na zawarcie umowy o wykonanie projektu z Panem Wojciechem Wróblewskim prowadzącym działalność pod firmą Pracownia Projektowa Karo Wojciech Wróblewski.

Partnerzy