Powołano Klaster „INVEST in EDU”

– Pracodawcy w specjalnych strefach ekonomicznych zadeklarowali chęć przyjęcia około 4,5 tysiąca praktykantów. Zrzeszanie przedsiębiorców, szkół i samorządów pozwoli nam efektywniej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy – mówiła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn – Klik, podczas konferencji „Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki”. Na spotkaniu w Bolesławcu został powołany Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obecny rok szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło rokiem szkolnictwa zawodowego. Na rozwój tego system kształcenia zostanie przeznaczony ponad miliard euro.

– Około 900 milionów pochodzących z nowej perspektywy unijnej będą mieli do rozdysponowania marszałkowie województw. Kolejne 124 miliony euro posiada resort. Fundusze zostaną przeznaczone między innymi na praktyki zawodowe – podkreślała na konferencji Joanna Kluzik – Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej. – Niż demograficzny może pozytywnie wpłynąć na przemiany w szkolnictwie zawodowym, gdyż wymusza większą konkurencję wśród placówek. Aby szkoły były w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy, niezbędna jest współpraca z samymi przedsiębiorcami. Tutaj ważną rolę pełnią specjalnej strefy ekonomiczne – dodaje szefowa resortu edukacji.

– Urzędy pracy mają informacje o obecnym zapotrzebowaniu na rynku. Nie są jednak w stanie odpowiedzieć nam, jakie zawody będą potrzebne w perspektywie kilku lat. Strefy ekonomiczne dzięki współpracy z przedsiębiorcami posiadają taką wiedzę – twierdzi Ilona Antoniszyn – Klik. – Klastry edukacyjne zwiększą efektywność przepływu informacji. Docelowo powstać ma co najmniej jeden na województwo. Zaczęło się od Dolnego Śląska, gdzie już funkcjonują dwa – mówi wiceminister gospodarki.

Klaster Edukacyjny Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został powołany przez 46 podmiotów. Porozumienie podpisali przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół oraz samorządów.

– Rolą klastra jest przede wszystkim zwiększenie dostępności staży i praktyk oraz promocja szkolnictwa zawodowego – tłumaczy Barbara Kaśnikowska, prezes wałbrzyskiej strefy. – Mamy również nadzieję, że przyczyni się do powstawania tak zwanych klas patronackich, gdzie przedsiębiorca ma wpływ na program nauczania. Uczniowie z kolei nabywają praktyczne umiejętności oraz mają dostęp do nowoczesnych technologii – dodaje szefowa WSSE „INVEST-PARK”.

Część przedsiębiorców już współpracuje ze szkołami zawodowymi, wyposażając pracownie oraz przygotowując dla uczniów specjalną ofertę staży. Podczas konferencji zostali oni nagrodzeni przez Ministerstwo Gospodarki oraz spółkę WSSE „INVEST-PARK”. Wśród pracodawców wyróżnieni zostali: Daicel Safety Systems Europe, Electrolux Poland, Faurecia Wałbrzych, FSB Piekarnia Strzegom, Toyota Motor Manufacturing Poland oraz Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej. Nagrodzone zostały również placówki: Noworudzka Szkoła Techniczna, Zespół Szkół w Strzegomiu, Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, Zespół Szkół nr 1 ze Świdnicy, Zespół Szkół nr 5 z Wałbrzycha oraz Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” z Wałbrzycha.


 

Partnerzy