Droga wielkich możliwości

– Nie czekajmy, aż S3 będzie wybudowana, gdyż doskonale wiemy co stanie się w 2018 roku. Oprócz przecięcia wstęgi i uruchomienia szlaku komunikacyjnego, otworzymy również nowe możliwości dla biznesu. Naszym zadaniem jest zatem sprawić, aby przedsiębiorcy chcieli inwestować na tych terenach – tłumaczy wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn – Klik. Resort, zarządy specjalnych stref ekonomicznych oraz przedstawiciele samorządów i instytucji podpisali porozumienie w sprawie stworzenia obszaru aktywności inwestycyjnej w pasie drogi ekspresowej S3.

Dobre połączenie komunikacyjne, to jeden z głównych czynników decydujących o lokowaniu inwestycji. Budowa drogi ekspresowej S3 ma się zakończyć w 2018 roku. Szlak przebiegać ma od Szczecina do przejścia granicznego w Lubawce na południu kraju. 470 – kilometrowy odcinek łączyć ma się z międzynarodową trasą E65 biegnącą ze Szwecji do Grecji. Stworzenie obszaru aktywności inwestycyjnej wzmocnić ma atrakcyjności tych terenów w pasie planowanej drogi. Projekt Ministerstwa Gospodarki zakłada działania zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne i edukacyjne.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma doświadczenie w budowaniu klimatu inwestycyjnego. Spółka przygotowuje między innymi spójną infrastrukturę we Wrzesińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

– W zeszłym roku wybudowaliśmy również 4 hale przemysłowe dla małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE „INVEST – PARK”. – Prowadzimy szkolenia dla przedstawicieli firm strefowych oraz tworzymy grupy zakupowe zmniejszające koszty opłat za media. Angażujemy się także w dostosowanie szkolnictwa dla potrzeb rynku pracy, czego efektem jest powołanie klastra edukacyjnego wałbrzyskiej strefy – wymienia szefowa spółki.

Porozumienie w sprawie S3 podpisane zostało w Głogowie. Jego sygnatariuszami byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządy pięciu stref ekonomicznych: Wałbrzyskiej, Legnickiej, Kostrzyńsko-Słubickiej, Pomorskiej oraz Kamiennogórskiej.

Partnerzy