Zezwolenie dla Inoxveneta sp. z o.o.

 

23 lutego 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Strzelin wydano dla Inoxveneta sp. z o.o.

Firma będzie prowadzić działalność związaną z produkcją wyrobów metalowych. przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1.800.000,00 zł oraz zatrudnienie co najmniej 5 nowych pracowników.Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2016 r.

Partnerzy