Zezwolenie dla Solgaz sp. z o.o.

 

13 lutego 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Świdnica wydano dla Solgaz sp. z o.o.

Firma będzie prowadzić działalność związaną z produkcją sprzętu gospodarstwa domowego. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1.333.000,00 zł oraz zatrudnienie co najmniej 5 nowych pracowników.Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 30.06.2016 r.

Partnerzy