Zezwolenie dla „CORTHINX” sp. z o.o.

12 marca 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wałbrzych wydano dla „CORTHINX” sp. z o.o.

Firma będzie prowadzić działalność związaną z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 7.372.000,00 zł oraz zatrudnienie co najmniej 20 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2021 r.

Partnerzy