Zezwolenie dla Gestamp Wrocław sp. z o.o.

16 marca 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wrocław wydano dla Gestamp Wrocław sp. z o.o.
Firma będzie prowadziła działalność związaną z produkcją spawanych, tłoczonych i malowanych katoferycznie elementów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 69.000.000 zł oraz zatrudnienie co najmniej 20 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2016 r.

Partnerzy