Zezwolenie dla Great Maple Company sp. z o.o.

17 marca 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Skarbimierz wydano dla Great Maple Company sp. z o.o.
Firma będzie prowadziła działalność związaną z produkcją folii do pakowania wyrobów konsumpcyjnych, do laminowania, etykietowania oraz folii do zastosowania przemysłowego. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 123.532.528 zł oraz zatrudnienie co najmniej 70 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2017 r.

Partnerzy