„Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015”

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku i podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują, w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Konferencja: „Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015” odbędzie się 23 kwietnia 2015 we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Konferencji

Partnerzy