Wybór przedsiębiorcy świadczącego usługi geodezyjno-kartograficzne

Uchwałą nr 4351/15 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 03.04.2015 r. zostały zaakceptowane prace komisji i wybór przedsiębiorcy świadczącego usługi geodezyjno-kartograficzne. Umowa zlecenie na okres 12 m-cy zostanie zawarta z Panem Maciejem Mikołajczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „GEODEZJA” Maciej Mikołajczak z/s w Wałbrzychu.

Partnerzy