Wybór wykonawcy przebudowy sieci kablowo-napowietrznej w Oławie

Uchwałą nr 4363/15 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 14.04.2015 r.zostały zaakceptowane prace komisji i wybór wykonawcy przebudowy sieci kablowo-napowietrznej SN w celu usunięcia kolizji stanowiska słupowego SN z placem manewrowym zlokalizowanym na działce nr 472/36, obręb Godzikowice 0007, gmina Oława. Konkurs ofert wygrał Pan Krzysztof Kuśmierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Elektrycznych EL-MONT Krzysztof Kuśmierski z siedzibą w Bielawie.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty