Zezwolenie dla Framo Morat Polska sp. z o.o.

17 kwietnia 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Nowa Ruda wydano dla Framo Morat Polska sp. z o.o.
Firma będzie prowadziła działalność związaną z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10.612.420,00 zł oraz zatrudnienie co najmniej 40 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2017 r.

Partnerzy