Zezwolenie dla CEDROB S.A.

27 kwietnia 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Kluczbork wydano dla CEDROB S.A.

Firma będzie produkowała gotowe pasze dla zwierząt. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 70 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 70 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2018 r.

Partnerzy