„MĄDRZEJ. CZYLI JAK KSZTAŁCIĆ DLA GOSPODARKI”

Zatrudnienie co najmniej 6 tysięcy specjalistów w najbliższych kilku latach deklarują firmy zlokalizowane na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”. Szczególnie poszukiwani będą fachowcy w zawodach: lakiernik, mechanik, elektromechanik, operator maszyn, spawacz, technik szycia, monter, elektronik oraz elektryk. Aby zapewnić kadry dla obecnych i przyszłych inwestorów wałbrzyska strefa prowadzi działania wspierające rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”. Podczas konferencji „Mądrzej. Czyli jak kształcić dla gospodarki”, 12 czerwca w Bolkowie, do projektu przystąpiło kolejnych 30 partnerów. Na spotkaniu wyróżniono również przedsiębiorców, szkoły, uczniów i nauczycieli oraz podpisano porozumienie „S3 – droga wielkich możliwości”.

Prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne zawody, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i lokalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie dostępu do praktycznej nauki zawodu – to główne cele Klastra Edukacyjnego. Dzięki współdziałaniu przedsiębiorców i szkół kształcenie zawodowe ma być nowoczesne i efektywne.

– Nie zależy nam jedynie na tworzeniu miejsc pracy. Chodzi o to, by firmy zatrudniały wysokiej klasy specjalistów, gwarantujących im dobre warunki, świetne wynagrodzenie i możliwości rozwoju – mówi Ilona Antoniszyn–Klik, wiceminister gospodarki. – Naszym zadaniem jest ściągnąć biznes najnowocześniejszych technologii, stworzyć korzystne warunki podatkowe i logistyczne dla przedsiębiorców. To właśnie robimy. Od firm oczekujemy wsparcia w zadaniach, które są dla nas priorytetowe, takich jak zmiany w szkolnictwie zawodowym. Przedsiębiorcy odpowiedzieli bardzo pozytywnie – podkreśla podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

madrzej czyli jak ksztalcic dla gospodarki 1

W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” działa 175 firm, które zatrudniają ponad 40 tysięcy pracowników. Wiele z nich zapowiada rozszerzenie zatrudnienia. Strefa wciąż pozyskuje nowych inwestorów. W ubiegłym roku wydała rekordową ilość 65 zezwoleń, natomiast od początku 2015 roku kolejnych 11. Coraz trudniejsze staje się znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dlatego przedsiębiorcy chętnie angażują się w szkolenie uczniów.

– Firmy posiadają najnowsze technologie i w tym wymiarze szkoły nigdy nie będą mogły im dorównać. Nie ma jednak takiej potrzeby. Właśnie dzięki kształceniu dualnemu, uczniowie mogą szkolić się podczas praktycznych zajęć w firmach, na prawdziwych urządzeniach. Zwiększa to ich konkurencyjność na rynku pracy. Przedsiębiorcom zapewnia z kolei najlepiej wyszkolone kadry – wyjaśnia Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE „INVEST-PARK”.

Toyota Motor Manufacturing Poland od ponad 10 lat prowadzi współpracę z Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu, z której obie strony są bardzo zadowolone.

– Program nauczania jest z nami konsultowany. Podczas zajęć praktycznych uczniowie mają swoich opiekunów i dzięki temu mogą się przekonać jak wygląda praca nie tylko na symulatorach, ale również na prawdziwych maszynach. Ważne jest także poznanie firmy oraz zasad w niej panujących. Zależy nam na pracowniku, który nie tylko wykonuje polecenia, ale myśli o usprawnieniach, zgodnie z japońską filozofią Kaizen – podkreśla Piotr Greszta, dyrektor generalny Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu.

Aby ułatwić współdziałanie szkół i firm, w lutym tego roku wałbrzyska strefa powołała Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” skupiający 46 podmiotów. Podczas konferencji w Bolkowie przystąpiło do niego kolejnych 30. Pierwsze, wymierne efekty jego działalności można już zauważyć. Trwa rekrutacja do dwóch klas patronackich, które ruszą od nowego roku szkolnego. Pieczę nad nimi objęły strefowe firmy: Segepo–Refa ze Świebodzic (w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu) oraz GKN Driveline (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy). Obie firmy chcą patronować klasom, liczącym po około 15 uczniów, o profilu „operator obrabiarek skrawających”. Klasy patronackie zwiększą dostępność staży i praktyk oraz dadzą możliwość zatrudnienia absolwentów. Dla uczniów przewidziano również płatne staże wakacyjne, zwrot kosztów za podręczniki oraz zakup odzieży ochronnej.

– Wierzę, że jeżeli Klaster stanie się płaszczyzną porozumienia bardzo wielu podmiotów, a jest ich już blisko 80. Jego działania przyczynią się do rozwoju kształcenia dualnego i spowodują, że szkoła zawodowa, zwłaszcza na poziomie technikum, stanie się szkołą pozytywnego wyboru – zapewnia Piotr Krzywda, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz przewodniczący Klastra.

Jest wiele przykładów dobrych praktyk współpracy przedsiębiorców działających w WSSE ze szkołami. Oprócz tworzonych klas patronackich, są to między innymi praktyki zawodowe, staże, dofinansowywanie wyposażenia pracowni szkolnych, czy wycieczki zawodoznawcze. Podczas konferencji przedsiębiorcy, placówki edukacyjne, nauczyciele oraz uczniowie otrzymali nagrody Ministra Gospodarki oraz wyróżnienia WSSE. Statuetki odebrały firmy: GKN Driveline, Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej, Mahle Polska, Robert Bosch, Gestamp Polska oraz 3M Wrocław.

– Nagroda Ministra Gospodarki jest dla naszej firmy powodem do dumy. 3M zatrudnia w Polsce ponad 2,5 tysiąca pracowników. Stawiamy na młodych ludzi. Doskonale rozumiemy potrzebę pracy ze szkołami i uczelniami, po to aby pozyskać najlepszych kandydatów do pracy. W ciągu roku na płatnych stażach kształcimy kilkadziesiąt osób, zależy nam na tym, aby uzyskali rzeczywistą, praktyczną wiedzę. Nie wyobrażam sobie innego modelu efektywnego kształcenia jak kształcenie dualne – mówi Grażyna Kelly z 3M Poland.

madrzej czyli jak ksztalcic dla gospodarki 2

Miejsce konferencji „Mądrzej. Czyli jak kształcić dla gospodarki”, miasto Bolków nie było przypadkowe. „INVEST-PARK” stara się o włączenie do strefy gruntów w tej miejscowości. Już wkrótce rozpocznie się budowa odcinka drogi ekspresowej S3 Legnica-Bolków, później ma powstać także nowa droga Bolków-Lubawka. Działania znacznie zwiększą atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Podczas konferencji podpisano porozumienie między spółką WSSE „INVEST-PARK” a gminą Bolków dotyczące zagospodarowaniu gruntów w pobliżu S3.

– Nie możemy czekać, aż biznes tę drogę znajdzie. To my musimy wyjść do firm, pokazać im gminy i powiaty, przez które przebiega S3 – podkreśla Ilona Antoniszyn-Klik. – Musimy przygotować jak najlepszą ofertę dla inwestorów, wypromować doskonałe tereny specjalnych stref ekonomicznych, stworzyć nowe obszary aktywności, pokazać potencjał regionów i ich mieszkańców. Chciałabym zachęcić do inwestowania szczególnie polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wybudowała hale z przeznaczeniem właśnie dla nich. Dzięki temu firmy przy niewielkim zaangażowaniu środków własnych mogły rozpocząć działalność. Pierwsze hale powstały w Wałbrzychu, Bolesławcu, Kłodzku i Nowej Rudzie. Wszystkie są już zajęte. Będą jednak kolejne – deklaruje wiceminister gospodarki.

madrzej czyli jak ksztalcic dla gospodarki 3

Partnerzy