Zezwolenie dla Kayser Automotive Systems Kłodzko sp. z o.o.

15 czerwca 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Kłodzko wydano dla Kayser Automotive Systems Kłodzko sp. z o.o. . Firma będzie produkowała komponenty samochodowe – w szczególności przewody paliwowe, powietrzne i ciśnieniowe. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 11.495.000 zł oraz zatrudnienie 80 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2020 r.

Partnerzy