Podsumowanie półrocza w WSSE

Ponad 19 miliardów złotych zainwestowali przedsiębiorcy działający w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. W firmach strefowych znalazło zatrudnienie blisko 41 tysięcy osób. Od początku roku WSSE wydała 9 nowych zezwoleń. Planuje również włączyć do swojego obszaru kolejne 318 ha gruntu. Podczas V Śniadania Biznesowego Samorządowców WSSE, podsumowano pierwsze półrocze 2015 roku.


W wałbrzyskiej strefie działa obecnie 176 przedsiębiorców, którzy zatrudniają 40 800 pracowników. Część firm nie zakończyła jeszcze inwestycji i nie rozpoczęła rekrutacji – według deklaracji inwestorów zatrudnienie zwiększy się w najbliższych latach o blisko 7000. Od początku roku WSSE „INVEST-PARK” wydała 9 zezwoleń na działalność w strefie. Przedsiębiorcy zainwestują co najmniej 300 milionów złotych i zatrudnią 317 osób.

– Mamy nadzieję, że do końca czerwca uda się wydać kolejne 3 zezwolenia, gdyż rozpoczęły się już procedury z tym związane. W tym półroczu do grona strefowych przedsiębiorców dołączy zatem 11 firm oraz przedsiębiorca, który zdecydował się na reinwestycję – mówiła podczas spotkania Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE „INVEST-PARK”.

Wałbrzyska strefa obejmuje 2650 ha gruntu w 44 miejscowościach. Stopień zagospodarowania wynosi 61%. Rada Ministrów opiniuje właśnie wniosek o włączenie do WSSE nowych terenów (ponad 196 ha) oraz powiększenie obecnych (ponad 121 ha). Wałbrzyską strefą mają zostać objęte tereny w Książu Wielkopolskim, Niemodlinie, Dąbrowie, Lewinie Brzeskim oraz Świebodzinie.

– Po przyłączeniu gruntów „INVEST-PARK” obejmował będzie powierzchnię 2922 ha. Będziemy działać w 49 miejscowościach. Wniosek o zmianę granic strefy podlega właśnie uzgodnieniom międzyresortowym. Decyzja zostanie podjęta przez Radę Ministrów – tłumaczył Teodor Stępa, wiceprezes wałbrzyskiej strefy.

Dla przedstawicieli samorządu zorganizowano warsztaty z zakresu przygotowania oferty inwestycyjnej dla zagranicznych przedsiębiorców. Reprezentacja WSSE brała udział w 20 wydarzeniach krajowych i zagranicznych, jak misje gospodarcze, targi oraz konferencje. W ramach programu sponsorskiego kwotą 113 tys. złotych wsparto ponad 30 inicjatyw sportowych i edukacyjnych. Strefa dofinansowała między innym pracownię chemiczną w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu, zakup części do budowy dronów w ZS Politechnicznych w Wałbrzychu, II L.O. w Wałbrzychu, Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy oraz Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

W lutym tego roku utworzono Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”, który skupia już 76 podmiotów, głównie szkoły zawodowe i techniczne oraz przedsiębiorców. Od września ruszą dwie klasy patronackie kształcące w zawodzie „operator obrabiarek skrawających”, prowadzone przez firmy Segepo-Refa ze Świebodzic oraz GKN Driveline z Oleśnicy.

„INVEST-PARK” prowadził również szereg działań skierowanych do inwestorów wałbrzyskiej strefy. Odbyły się 3 spotkania Klubu HR oraz 5 szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw strefowych. Dzięki stworzeniu grupy zakupowej udało się obniżyć koszty energii i gazu dla inwestorów. Do grupy przystąpiło już 18 firm a kolejne 80 jest zainteresowanych.

Na początku roku uruchomiono nową odsłonę portalu internetowego wałbrzyskiej strefy. Główny nacisk położono na promocję terenów inwestycyjnych z ulgami podatkowymi. Połączono również stronę z interaktywną mapą – geoportalem gruntów wałbrzyskiej strefy oraz z bazą zdjęć panoramicznych podstref. Uruchomiono także Platformę Współpracy, niepubliczną część portalu dostępną tylko dla inwestorów działających w WSSE. Dzięki niej ułatwiono wzajemne kontakty między przedsiębiorcami.

V Sniadanie Biznesowe Samorządowców WSSE]

 

Partnerzy