Zezwolenie dla BIG Pierogi sp. z o.o.

24 czerwca 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Opole wydano dla BIG Pierogi sp. z o.o. Firma będzie produkowała gotowe posiłki i dania. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 12 mln zł oraz zatrudnienie 130 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 30.06.2017 r.

Partnerzy