Badanie potencjału żeglugi śródlądowej

Zakład Transportu Morskiego i Lotniczego na Uniwersytecie Szczecińskim przygotowuje opracowanie na temat możliwości wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej. Realizując badania zespół pod kierownictwem dr hab. Michała Plucińskiego chciałby również przeanalizować potencjał na usługi żeglugi śródlądowej przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W imieniu zespołu pracującego nad opracowaniem chcielibyśmy prosić Państwa o aktywny udział w badaniu i odpowiedź na pytania ankietowe, jeśli badacze skontaktują się z Państwem.

Partnerzy