Rozstrzygnięcie postępowania dot. wyboru przedsiębiorcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie parkingów na terenie WSAG

„Zgodnie z Uchwałą nr 4451/15 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2015 r. zostały zaakceptowane prace Komisji Przetargowej i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. wyboru przedsiębiorcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie publicznych parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta przedsiębiorcy Mariusza Komrausa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus.”

Partnerzy