O gospodarce we Wrocławiu

– Województwo dolnośląskie jest jednym z lepszych przykładów zrozumienia dla przedsiębiorczości i dla gospodarki. Katalizatorem rozwoju są specjalne strefy ekonomiczne – podkreślił podczas konferencji prasowej, 27 lipca we Wrocławiu Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki. Zapowiedział również szybkie wprowadzenie ustawy Prawo Działalności Gospodarczej (PDG), której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w stolicy Dolnego Śląska, 28 lipca.

WSSE wicepremier konferencja

Zdaniem wicepremiera Piechocińskiego ustawa Prawo Działalności Gospodarczej zwana także „małą konstytucją gospodarczą” będzie milowym krokiem w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Dokument powstał we współpracy ze partnerami społecznymi, przedsiębiorcami i innymi resortami. PDG określa i systematyzuje zasady dotyczące wykonywania działalności gospodarczej. Wprowadza m. in. zasadę przyjaznej interpretacji, zasadę domniemania uczciwości, czy uprawnionych oczekiwań. Nadrzędnym celem opracowanych przepisów jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej.

 – Chciałbym podkreślić, że nie chodzi tylko o to, aby projekt ustawy przedstawić i uchwalić, ale by tę intencję, którą zapisujemy w ustawie – stworzenia najlepszej przestrzeni dla   przedsiębiorczości w całej Unii Europejskiej – zrealizować w praktyce. Nowe przepisy uwzględniają ducha ustaw Wilczka, i jednocześnie, co zrozumiałe, zawierają rozwiązania zgodne z prawodawstwem unijnym– zapewnił Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki.

Ustawa określa m. in. szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki. Wprowadza również nowe instytucje, których celem będzie wzmocnienie dialogu między administracją a przedsiębiorcą. Rozwiązania zaproponowane w ustawie mają wzmocnić prawa i gwarancje dla przedsiębiorców.

 – Potrzebne jest przywrócenie zaufania pomiędzy państwem i jego agendami, a także samorządami, a przedsiębiorcami. Ważne jest porozumienie i zaufanie wśród samych przedsiębiorców, którzy powinni ze sobą współpracować w dobrej wierze. Chcemy generować nowe myślenie o inwestowaniu i gospodarce- podkreślił Janusz Piechociński.

Wicepremier wskazał na trzy główne motory gospodarczego rozwoju – stymulowanie konsumpcji wewnętrznej, stały wzrost eksportu i rozwój potencjału inwestycyjnego, nie tylko rządu czy samorządów, ale przede wszystkim przedsiębiorstw z każdego sektora. W pobudzaniu inwestycji szczególną rolę do spełnienia mają specjalne strefy ekonomiczne. Stąd obecność na konferencji odpowiedzialnej za funkcjonowanie stref Ilony Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki i Barbary Kaśnikowskiej, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

 – Strefy są ważnym i skutecznym mechanizmem pozyskiwania inwestorów i wpływania na rozwój gospodarczy poszczególnych regionów kraju. Ze swoich zadań wywiązują się znakomicie. Przypomnę tylko, że łączna wartość zrealizowanych, przez 14 specjalnych stref ekonomicznych, inwestycji, przekroczyła już 100 miliardów złotych, a przedsiębiorcy utworzyli w nich blisko 300 tysięcy miejsc pracy. Stale wydawane są nowe pozwolenia na działalność, otwierane nowe zakłady i zatrudniani pracownicy. I co mnie szczególnie cieszy, polskie firmy nareszcie uwierzyły w strefy. Mam nadzieję, a właściwie pewność, że przed nami dobry czas na inwestycje – powiedziała Ilona Antoniszyn – Klik, wiceminister gospodarki.

Jedną z najlepszych stref nie tylko w Polsce, ale na świecie jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. Wyjazdowe posiedzenie rządu zakończyło się ważnymi dla strefy decyzjami. Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia, na mocy której statusem strefy zostaną objęte nowe grunty położone w województwach: opolskim, wielkopolskim i lubuskim. Ich łączna powierzchnia wynosi blisko 318 ha.

Wielkie nadzieje na ożywienie gospodarcze związane są z projektami stworzenia obszarów aktywności inwestycyjnych wzdłuż budowanych dróg ekspresowych. 19 lutego w Głogowie i 14 maja w Łodzi, z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, specjalne strefy ekonomiczne i samorządy podjęły współpracę w ramach projektów „S3 – DROGA WIELKICH MOŻLIWOŚCI” oraz „S8 – INWESTYCJE NAM PO DRODZE”. We wrześniu ma być podpisane porozumienie pod nazwą „S5 – KIERUNEK DOBRYCH INWESTYCJI” dotyczące terenów przy budowanej trasie S5 łączącej Poznań z Wrocławiem. W pasie tej drogi WSSE „INVEST-PARK” posiada tereny w Kobierzycach, Wrocławiu, Brzegu Dolnym, Wołowie, Górze, Rawiczu, Lesznie, Kościanie, Śremie, Książu Wielkopolskim i Wrześni.

Ilona Antoniszyn–Klik podkreśla, że rządowi i samorządom zależy nie tylko na inwestycjach gwarantujących stabilne i dobre miejsca pracy, także dla wysokiej klasy specjalistów, ale przede wszystkim na przedsięwzięciach wykorzystujących najnowsze technologie. Wsparcie na rozwój innowacyjności można uzyskać na przykład z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który właśnie startuje. Od   1 września do końca października 2015 r. będzie można składać wnioski w ramach konkursu dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe. Z dofinansowania będą mogły skorzystać przede wszystkim projekty bazujące na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Środki na tę edycję konkursu to 460 mln złotych. Budżet całego programu to blisko 9 milionów euro.

 – Liczymy na wiele interesujących projektów, które zmienią oblicze polskiej gospodarki. Innowacyjność, inwestycje w wiedzę, w wysokie technologie, w budowanie własnego know-how, są naszym priorytetem. Mamy znakomitych, kreatywnych, doskonale wykształconych pracowników naukowych ale i równie cennych praktyków. Chcemy, aby to nasze rozwiązania podbijały świat, aby polska myśl techniczna była znaną i cenioną marką. Pomogą w tym pieniądze europejskie, tylko trzeba po nie sięgnąć – zachęcała Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki.

W konferencji prasowej wicepremiera Janusza Piechocińskiego uczestniczyli także Ewa Mańkowska wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Joanna Bronowicka, wicewojewoda dolnośląska, Teodor Stępa, wiceprezes WSSE „INVEST-PARK”, Marek Szczepanik, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojciech Smoliński, wiceprezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i Jacek Kaszuba, wiceprezes agencji „Arleg”.

Wicepremier podczas dwudniowej wizyty na Dolnym Śląsku odwiedził m. in. Data Techno Park we Wrocławiu, zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych firmy ILPEA w Chełstówku k. Twardogóry i fabrykę GKN Driveline w Oleśnicy.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty