Kształcenie dla gospodarki

Co najmniej 204 miliony złotych przeznaczone zostaną na wsparcie dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki poprzez m.in. współpracę szkół z przedsiębiorcami. O zmianach następujących w szkolnictwie zawodowym, inicjowanych przez Ministerstwo Gospodarki, realizowanych wspólnie z innymi resortami oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi z Dolnego Śląska rozmawiano podczas spotkania z dziennikarzami w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki.

Ilona Antoniszyn – Klik, wiceminister gospodarki podkreśla, że po raz pierwszy Ministerstwo Gospodarki tak mocno zaangażowało się w reformę kształcenia zawodowego.

Od kilku lat pracujemy na rzecz wypracowania takiego systemu edukacji, który młodym ludziom zapewniałby dobry, pożądany na rynku zawód a w konsekwencji zatrudnienie nie tylko stabilne, ale i dobrze wynagradzane. Z drugiej strony jest to reakcja na oczekiwania przedsiębiorców, nie tylko w strefach, którzy potrzebują odpowiednio wykształconych pracowników, znających najnowsze technologie, maszyny, urządzania i gotowych do podjęcia pracy od zaraz. Szkolnictwo nie może być archaiczne, zamykać się w raz wypracowanych programach. Gospodarka dynamicznie się zmienia, obserwujemy olbrzymi skok technologiczny, także w Polsce, edukacja musi za nowymi trendami nadążać, w innym przypadku szkoły będą kształcić bezrobotnych – uważa Ilona Antoniszyn -Klik, wiceminister gospodarki.

Wprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych nałożyła na strefy obowiązek aktywnego wspierania szkolnictwa zawodowego. Klastry edukacyjne, które powstały w wałbrzyskiej, legnickiej i kamiennogórskiej strefie mają być płaszczyzną stałej współpracy przedsiębiorców, szkół, stref, samorządów, kuratoriów oświaty, urzędów pracy itp. Ich zadaniem jest aktywizacja współdziałania pomiędzy partnerami, prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności i zawody oraz zwiększenie dostępności do praktycznej nauki zawodu, w tym w systemie dualnym.

Powołany przez Wałbrzyską Specjalna Strefę Ekonomiczną Klaster Edukacyjny INVEST in EDU liczy obecnie już 76 podmiotów. Mogą one pochwalić się dotychczasowymi działaniami – klasami patronackimi, praktykami i stażami zawodowymi, nagrodami dla najlepszych uczniów w zawodzie, stypendiami przyznawanymi przez przedsiębiorców, wizytami studyjnymi, konferencjami, szkoleniami.

Nasi przedsiębiorcy bardzo chętnie i aktywnie włączyli się w działania Klastra. Wiedzą, że dobry pracownik to wartość dodana w każdej firmie. Ważne jest także to, że szkoły są bardzo otwarte na zmiany, zależy im na tym, aby kształcić jak najlepiej i by ich absolwenci szybko znajdowali dobrą pracę lub mając silną podbudowę praktyczną kształcili się dalej na uczelniach wyższych. I co najistotniejsze, sami uczniowie coraz częściej mówią, że wybierają szkołę zawodową, bo w niej upatrują szansę na solidne wykształcenie i spełniającą ich oczekiwania pracę. Wielu z nich to niezwykle utalentowani i pracowici młodzi ludzie, podkreślają to nasi pracodawcy – zapewnia Teodor Stępa, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Brak opisu obrazka

Klastry edukacyjne aktywnie działają również w pozostałych dwóch dolnośląskich strefach ekonomicznych – legnickiej i kamiennogórskiej.

Niektóre z firm pracują na maszynach unikalnych w Europie, dlatego najlepszym i najefektywniejszym rozwiązaniem jest kształcenie dualne czyli połączenie nauki teorii w szkole z praktykami zawodowymi w konkretnych firmach. Klasy patronackie sprawdzają się i są coraz powszechniejsze – mówi Andrzej Niemiec, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Klasy patronackie tworzą też same strefy. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości wspiera funkcjonowanie trzech nowych klas: technik urządzeń i systemu energii odnawialnej w Jeleniej Górze oraz technik mechanik i operator obrabiarek w Lubaniu

Teraz współpraca na rzecz zmian w szkolnictwie zawodowym ma być jeszcze łatwiejsza, bo Ministerstwo Gospodarki koordynuje specjalny program finansowany z pieniędzy europejskich. Ma to być kwota ponad 200 milionów złotych. Ilona Antoniszyn – Klik, wiceminister gospodarki liczy na dobrą współpracę marszałków województw, szkół i firm.

Działanie realizowane będzie za pośrednictwem Programów Operacyjnych. Będą też dodatkowe środki w gestii ministerstwa. Zapraszamy do współpracy ambitne szkoły, które chcą być innowacyjne, twórcze i po prostu potrzebne. Proszę Dyrektorów o zgłaszanie do specjalnych stref ekonomicznych zainteresowania udziałem w pilotażowym programie. Chcemy wspólnie wypracować najlepszy model edukacji zawodowej zapewniający uczniom zdobywanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do łatwego wejścia na rynek pracy. Są duże pieniądze, dobrze je wykorzystajmy – zachęca wiceminister Ilona Antoniszyn – Klik.

 

 

 

Partnerzy