I Kongres Forum Hurtowe – biznes, kontakty, perspektywy

Już 24 września w Jedlinie Zdroju odbędzie się najważniejsze tegoroczne spotkanie biznesowe w regionie – I Kongres Forum Hurtowe. Wydarzenie dedykowane przedsiębiorcom, hurtownikom, eksporterom i importerom poświęcone będzie dyskusji na temat: „Handel międzynarodowy – sposoby konkurowania na rynkach globalnych – szanse i zagrożenia”.

I Kongres Forum Hurtowe ma na celu stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń związanych z wchodzeniem polskich firm na rynki zagraniczne oraz wytyczenie nowych kierunków rozwoju MŚP w Polsce i na Świecie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu, w tym: Ilona Antoniszyn-Klik (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki), Andrzej Kosiór (Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego), Robert Motyka (Idea Money), Witold Anusz (Business Challenger), Teodor Stępa (Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”) Krystian Opalla, (Dyrektor Regionu w Coface). Kongres został objęty honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

I Kongres Forum Hurtowe to dla dolnośląskich przedsiębiorców realna szansa pozyskania nowych Partnerów Biznesowych, poszerzenia zasięgu działań oraz uzyskania realnego wpływu na rozwój rynku MŚP na Dolnym Śląsku. Szczegółowe informacje: www.kongres.forumhurtowe.pl

Forum Hurtowe - zaproszenie

 

Partnerzy