Nowe biuro wałbrzyskiej strefy w Bolesławcu

Niemal 220 mln złotych zainwestowały firmy działające na terenach wałbrzyskiej strefy w Bolesławcu. Przedsiębiorcy ci stworzyli ponad pół tysiąca miejsc pracy. Na przyszłych inwestorów czekają tam jeszcze 54 ha terenu objętego ulgami podatkowymi. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” postanowiła uruchomić w mieście zamiejscowe biuro.

– Otwarcie biura to kolejny krok potwierdzający, że strefa na stałe zagościła w Bolesławcu. Hala przemysłowa wybudowana przez strefę, w której mieści się jej siedziba, została w całości zagospodarowana przez przedsiębiorców. Zastanawiamy się zatem nad wybudowaniem kolejnych obiektów w tym regionie. Jesteśmy na etapie ustalania, gdzie mają powstać – mówiła podczas uroczystości otwarcia Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki.

Podstrefa w Bolesławcu jest jedną z większych i dynamiczniej rozwijających się lokalizacji wałbrzyskiej strefy. Tereny oddalone są zaledwie 4 km od węzła autostrady A4. To również położona najbliżej niemieckiej granicy lokalizacja WSSE. Niemal każdego roku w mieście lokuje się kolejny inwestor, który tworzy nowe miejsca pracy.

– Naszym zadaniem jest stwarzanie odpowiednich warunków dla przedsiębiorców – podkreślał na uroczystości Kornel Filipowicz, zastępca prezydenta miasta. – Staramy się wykorzystać takie instrumenty jak Program Innowacyjna Gospodarka oraz strefy ekonomiczne. Każdy nowy inwestor jest promocją dla Bolesławca, co sprawia, że łatwiej o kolejnych przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy – mówił wiceprezydent.

Obecnie na terenach WSSE w Bolesławcu działa 8 firm. Połowa przedsiębiorców reprezentuje branżę motoryzacyjną: Hoerbiger, SRG Global, Kegger oraz Turningtec. Obróbką metali zajmuje się spółka Sacher. Sektor elektroniczny reprezentowany jest przez przedsiębiorstwo „Elektros”, natomiast logistyką zajmuje się firma Vilsait. Najnowszym inwestorem jest holenderska firma Favorite Gifts Print Europe, która zajmuje się produkcją gadżetów i materiałów reklamowych, a w Bolesławcu świadczy usługi poligraficzne.
Uruchomienie nowego biura WSSE pozwoli na jeszcze efektywniejsze pozyskiwanie kolejnych inwestorów oraz komunikację z lokalnym samorządem. Ułatwi również odpowiadanie na potrzeby firm już tu działających. To piąta, po Wrocławiu, Opolu, Kłodzku i Wrześni zamiejscowa jednostka WSSE.

– Specjalnej Strefy Ekonomiczne stały się motorem napędzającym gospodarkę. Tylko w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa blisko 180 firm, które zainwestowały prawie 20 miliardów złotych i stworzyły ponad 41 tysięcy miejsc pracy – podkreślał Teodor Stępa, wiceprezes WSSE „INVEST-PARK”.

Wałbrzyska strefa obejmuje obecnie tereny w 48 miejscowościach Polski południowo-zachodniej. Działa na obszarze województwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Jest największą z 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych funkcjonujących w Polsce.

Podczas otwarcia biura miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi. Od lewej: Ewa Sondaj - radna powiatu bolesławieckiego ,Teodor Stępa - wiceprezes strefy, Marian Haniszewski - wicestarosta powiatu bolesławieckiego, Ilona Antoniszyn-Klik - wiceminister gospodarki, Kornel Filipowicz - zastępca prezydenta Bolesławca, Jan Cołokidzi - prezes Kopalni Piaskowca Jan Zbylutów IV.
Podczas otwarcia biura miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi. Od lewej: Ewa Sondaj – radna powiatu bolesławieckiego ,Teodor Stępa – wiceprezes strefy, Marian Haniszewski – wicestarosta powiatu bolesławieckiego, Ilona Antoniszyn-Klik – wiceminister gospodarki, Kornel Filipowicz – zastępca prezydenta Bolesławca, Jan Cołokidzi – prezes Kopalni Piaskowca Jan Zbylutów IV.

 

Partnerzy