Szansa na pozyskanie dotacji

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs, w ramach którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Poddziałania 1.5.1 dofinansowanie mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, wdrażające innowacje technologiczne, procesowe i produktowe poprzez inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Termin składania wniosków tylko do 6.11.2015 r.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: http://www.dip.dolnyslask.pl

Pozyskanie dotacji

Partnerzy