Inwestycje w edukację

Nawiązanie ścisłej współpracy między szkołami gimnazjalnymi a zawodówkami i technikami, dostosowanie programów nauczania do potrzeb przedsiębiorców, możliwości dofinansowania placówek edukacyjnych z funduszy unijnych oraz powstanie kolejnych klas patronackich – oto plan klastra edukacyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na kolejne miesiące.

Klaster „INVEST in EDU” został powołany w lutym tego roku. Obecnie łączy 76 podmiotów, głównie szkoły zawodowe i techniczne oraz przedsiębiorców. Jego celem jest dostosowanie kształcenia pod realne potrzeby rynku.

– Nie mamy gotowych rozwiązań, ale dzięki takim partnerom jak wałbrzyska strefa i wymianie doświadczeń, jesteśmy w stanie to zmienić. Musimy pokazać, że szkolnictwo zawodowe to realna alternatywa dla placówek ogólnokształcących – tłumaczy Piotr Krzywda, dyrektor zespołu szkół nr 5 w Wałbrzychu i przewodniczący klastra.

W siedzibie WSSE odbyło się drugie robocze spotkanie klastra, na którym omówiono zrealizowane projekty oraz zaplanowano kolejne. Wałbrzyska strefa zorganizowała dwie edycje konferencji „Mądrzej, czyli jak kształcić dla gospodarki”, na których wyróżniono uczniów, nauczycieli, szkoły oraz przedsiębiorców. Odbyły się również Tragi Zawodów Przyszłości, Innowacji i Eksportu w Jeleniej Górze, gdzie swoją ofertę zaprezentowały szkoły oraz pracodawcy. Najważniejszym efektem działań jest jednak utworzenie dwóch klas patronackich, które wspierają firmy działające w WSSE. Segepo-Refa współpracuje z wałbrzyskim Zespołem Szkół nr 5, natomiast GKN Driveline wspiera młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Obie klasy mają profil „operator obrabiarek skrawających”.

– Rozwijamy się i potrzebujemy coraz więcej specjalistów. Od pewnego czasu mieliśmy jednak problemy z rekrutacją pracowników. Wszyscy kandydaci wymagali gruntownego przeszkolenia – opowiada Renata Węgrzanowska, dyrektor personalny GKN Driveline. – Lepszym rozwiązaniem okazało się nawiązanie współpracy ze szkołą. W ten sposób mamy wpływ na program nauczania. Dofinansowujemy również zakup podręczników i odzieży ochronnej – wymienia.

Efektem działań klastra jest również film, który zachęca młodzież gimnazjalną do wyboru szkół zawodowych i technicznych, a także pokazuje które zawody cieszą się największym zainteresowaniem firm działających w wałbrzyskiej strefie. W ostatniej fazie przygotowań jest również portal internetowy „INVEST in EDU”.

– Będzie do platforma składająca się z części publicznej oraz dostępnej jedynie dla członków klastra. Portal promować będzie szkolnictwo zawodowe. Znajdzie się w nim baza szkół z wyszczególnionymi profilami kształcenia oraz forum dyskusyjne. Zależy nam, by stał się platformą wymiany doświadczeń, które usprawnią działania klastra – tłumaczy Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE „INVEST-PARK”.

Podczas spotkania roboczego omówiono również planowane działania klastra. Jeszcze w tym roku zorganizowane zostaną spotkania dyrektorów gimnazjów, szkół zawodowych i technicznych oraz organów zarządzających tymi placówkami. Cykl ten ma na celu ustalenie wspólnych działań.

Klaster pomagać będzie również w tworzeniu programów nauczania. Dostosowanie podstaw programowych do potrzeb przedsiębiorstw wymagać będzie uzgodnień na szczeblu międzyresortowym. Pomóc ma w tym Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Planowane jest także powstanie co najmniej 4 nowych klas patronackich, które wspierać będą inwestorzy działający w WSSE. Cześć środków pochodzić może z funduszy europejskich. W obecnej perspektywie ponad 156 mln euro przeznaczonych zostanie na wsparcie edukacji, w tym blisko 60 mln euro na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wśród projektów znajdą się dofinansowania staży i praktyk zawodowych, doposażenie placówek oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodów.

Inwestycje w Edukacje

 

Partnerzy