Zezwolenie dla Mondelez International RD&Q sp. z o.o.

23 października 2015 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wrocław wydano dla Mondelez International RD&Q sp. z o.o.. Firma wybuduje Centrum Techniczne Badań, Rozwoju i Jakości. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 78 mln zł oraz zatrudnienie 65 osób. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2017 r.

Partnerzy