RPO dla projektów binzesowych w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ponad 44 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zostaną przeznaczone na projekty biznesowe w Aglomeracji Wałbrzyskiej. 30 września ogłoszony został pierwszy konkurs o dofinansowanie ze środków RPO w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych. Skierowany jest do małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. 

Pojawiła się wyjątkowa szansa na pozyskanie znacznych środków europejskich przeznaczonych na rozwój biznesu. Termin naboru wniosków upływa to 30. listopada – 7. grudnia 2015 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23 A, Wałbrzych

www.ipaw.walbrzych.eu

tel.: 74 64 88 559

oraz na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

RPOWD Aglomeracja Walbrzyska

Partnerzy